รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ     229 total views, no views today

229 total views, no views today

Come and join this wonderful opportunity of international gathering “1st ICUTK International Conference 2018”

Come and join this wonderful opportunity of international gathering “1st ICUTK International Conference 2018” with the theme “Globalization and Current Business Trends in Industrial Revolution 4.0” held on November 19-20, 2018. For more information visit our website : https://icrmutk9.wixsite.com/icutk See you there !! 486 total views, 0 views today

486 total views, 0 views today

1 2 3 13