สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 446 total views, 0 views today

446 total views, 0 views today

กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 1,925 total views, 0 views today

1,925 total views, 0 views today

กำหนดการรับบัตรประกันอุบัติ ปีการศึกษา 2562 ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทุกชั้นปี

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #ทุกชั้นปี ติดต่อรับบัตรประกันอุบัติ ปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ >> (1)ตรวจสอบรายชื่อ (2)ลำดับเลขที่ (3)ส่งตัวแทนห้องเข้ามาติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันราชการ) *สำหรับนักศึกษา กยศ.และนักศึกษาที่ชำระค่าเทอมกับมหาวิทยาลัยล่าช้า ให้ติดตามประกาศอีกครั้ง (รอบที่ 3) ได้ที่ 1. เพจ facebook : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2. เว็บไซด์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th **ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา (1) รายชื่อนักศึกษา รอบที่ 1 (Click) (2) รายชื่อนักศึกษา รอบที่ 2 (Click) ***รายละเอียดและข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (Click) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 […]

1,352 total views, 0 views today

1 2 3 17