คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้

  22 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แสดงศักยภาพความรู้และทักษะวิชาชีพ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัย เพื่อการเรียนรู้ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ด้วยการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งผลงานดังนี้ การประกวดนวัตกรรมการสอนประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน จำนวน 16 คน 8 ทีมประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอนซอฟต์แวร์จำนวน 16 คน 8 ผลงานการประกวดวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 11 คน 11 ผลงานและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพจำนวน 32 คน 13 ผลงาน นอกจากนี้บริษัทสตรองไทยแลนด์จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ได้มอบ มอเตอร์ไซค์ทขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน ณห้อง L1002 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 52 total views, 0 views […]

52 total views, 0 views today

“ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต้นกล้าสาธร เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10”

🌱 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา 🌱 ต้นกล้าสาธร เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10” 🙏🏻มาช่วยกันสร้างโรงเรียนเพื่อนน้องๆ 🙏🏻 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 ก.พ. 62 กิจกรรม: ทาสีโรงเรียน เรียนปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ และวันอังคาร ที่ 26 ก.พ. 62 พิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรม: ปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ ดำเนินงานโดยจิตอาสา มทรก. และทีมงาน 9 ต่อ before after  สนับสนุนโดย นายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มทรก. 66 total views, 0 views today

66 total views, 0 views today

อธิการบดี กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

   อธิการบดี กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 18 มกราคม 2562 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายใน ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเจตจำนงดังกล่าว 111 total views, no views today

111 total views, no views today

ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพและกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด บริษัท พานาพลัส จำกัด และ บริษัท พานาทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันดับมาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะและสาขาที่เกี่ยวข้อง นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและกลุ่มบริษัทธนาพัฒน์จำกัด ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะจึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ภารกิจสำคัญคือ “สร้างผู้นำแห่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์” เน้นการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S-Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non-Degree เพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ” […]

500 total views, 0 views today

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต” ในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 : BRAND’S Young Blood 2018 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 23 ปี ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ผลงานเท่านั้น ครอบครัวของพนักงานบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย […]

422 total views, 0 views today

แบบตอบรับและลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จัดงานสังสรรค์บุคลากร “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินงาน ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานและตอบรับการเข้าร่วมงานในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร (โต๊ะจีน) ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 แบบตอบรับและลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” (CLICK) 360 total views, 0 views today

360 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

6 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับบริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 108 total views, 0 views today

108 total views, 0 views today

1 2 3 7