สหกิจศึกษา มทร.กรุงเทพ เดินหน้าสร้างทีมนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ณ บริษัท การุณ กรีน กู๊ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้เมล่อน ตราอังเคิลบุ๊ง (UNCLE BOONK) และ บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสุกรขุน ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแนวคิดของคุณพัฒนพงศ์ การุณยศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทการุณฟาร์ม จำกัด ได้เล่าถึงการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรโดยโรงเรือนอีแวปทั้งหมด เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำธุรกิจโดยเน้นผลผลิตปริมาณ คุณภาพดีและปลอดภัยไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง ให้ความเย็นสบายโดยใช้ระบบอีแวปเต็มรูปแบบทำให้หมูกินอาหารได้มากโตไว อัตราแลกเนื้อสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวคิดนำของเสียจากมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สผลที่ได้คือ แก๊ส ไฟฟ้าและปุ๋ย และได้ก่อตั้งบริษัทการุณแก๊สฟรอมไบโอ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และยังคิดสูตรผสมใหม่ๆเพื่ออัตราการเติบโตที่ดีขึ้น โดยผสมโยเกิร์ตให้กับสุกกรเล็กด้วย ต่อมาให้ความสนใจเรื่องของผลไม้ ต้องการให้คนไทยได้ทานผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ จึงเริ่มศึกษาดูงานจากประเทศอิสราเอล ญี่ปุ่น […]

33 total views, 0 views today

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “2nd Student Summer Camp 2018”

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “2nd Student Summer Camp 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมอาเซียนกับเพื่อนจากประเทศลาว (National University of Laos) และเวียดนาม (Ho Chi Minh City University of Science และ An Giang University) กิจกรรม:: 12 พ.ย. 61 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และงานเลี้ยงต้อนรับ 13 พ.ย. 61 พิธีเปิด ฟังบรรยายภาษาไทยวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติการการทำอาหารไทย; ต้มยำกุ้ง ลูกชุบ ข้าวต้มมัด 14 พ.ย. 61 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมกลุ่มสร้างทีม จ. สมุทรสงคราม 15 พ.ย. 61 ศึกษาศิลปวัฒนธรรม […]

348 total views, 0 views today

ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” ออกอากาศทางช่อง TGN

วันที่ 28 กันยายน 2561- ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” ซึ่งออกอากาศทางช่อง TGN โดยวันนี้เป็นการบันทึกเทปสัมภาษณ์เทปแรก เปิดรายการด้วยการสัมภาษณ์ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในประเด็น ของแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของ utk จากวันนี้สู่อนาคต ในตลาดแรงงาน และแนะนำหลักสูตรที่เปิดใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมและกล่าวถึงหลักสูตรเก่าที่สร้างชื่อเสียงและทรงคุณค่า จากนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ถึงแรงบันดาลใจ และเส้นทางในอนาคต หลังจากเรียนจบจาก UTK ราชมงคลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังเป็นการบันทึกเทปการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างสำรวจและ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ซึ่งเป็น 2 สาขาวิชาที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ UTK ราชมงคลกรุงเทพ เข้าชมภาพบรรยาการ การบันทึกเทปรายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” 173 total views, 0 views today

173 total views, 0 views today

การประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศ ทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านวอลเปเปอร์อาร์ตในพื้นที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และการเปิดโอกาสทางความคิดให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ถูกปลูกฝัง และเล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ โครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยผลการประกวด มีดังต่อไปนี้  ประเภท ประติมากรรม และสื่อผสม             รางวัลชนะเลิศ    คือ                    กลุ่ม UHU UTK นางสาว ศศิประภา คงเกื้อ               สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาว อรยา นาทอง              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาว รุ้งเพรช เซนติยะนนท์     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาวมนัสชนก โวหาร               สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาว ศุจิรา ผลอุดม              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ               กลุ่ม กระทันหัน นางสาว ปาณิศา เจริญสุข             สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวนภาพร […]

103 total views, 0 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ MOU ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ MOU ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมด้านการศึกษา การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 นอกจากความร่วมมือด้านการศึกษาแล้ว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีแผนดำเนินการย้ายสำนักงานใหม่ โดยเช่าพื้นที่สำนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อจัดตั้ง The future Technology and Innovation Academy หรือ FTI Academy รองรับการดำเนินการในการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เข้าชมภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (CLICK) 130 total views, no views today

130 total views, no views today

Come and join this wonderful opportunity of international gathering “1st ICUTK International Conference 2018”

Come and join this wonderful opportunity of international gathering “1st ICUTK International Conference 2018” with the theme “Globalization and Current Business Trends in Industrial Revolution 4.0” held on November 19-20, 2018. For more information visit our website : https://icrmutk9.wixsite.com/icutk See you there !! 374 total views, 0 views today

374 total views, 0 views today

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อพ.สธ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 -30 กันยายน พ.ศ.2564) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ซึ่ง อพ.สธ. […]

269 total views, no views today

รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รถออกเดินทางหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เวลา 06.00 น. หมายเหตุ : มีรายชื่อท่านใดตกหล่น หรือพิมพ์ชื่อไม่ถูกต้อง แจ้งมาได้ที่ กลุ่มงานยานพาหนะ 7125 รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 1,447 total views, no views today

1,447 total views, no views today

ราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก AUT ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้แทนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาการสอนแบบ Critical thinking ให้การต้อนรับ คุณ Lester Finch, International project manager จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสร่วมรับฟังการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมการสอนแบบ Critical thinking เพื่อพัฒนาบทเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ต่อไป 228 total views, 0 views today

228 total views, 0 views today

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย สีหงษา นายฐิติพงศ์ วรรณทอง นายเกษมศักดิ์ อินทรเทวา นายธนากร ดีอุ่น และ นายสุรพงษ์ ฐานะไชย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จากการเข้าร่วมการประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ แบบประณีตศิลป์” โดยมี อาจารย์กฤษณา ชูโชนาค และ อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกซ้อม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 185 total views, no views today

185 total views, no views today

1 2 3 6