วิสัยทัศน์

ผู้นำมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

(The Leader of Creative Technology University) ในภูมิภาคเอเชีย

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์

สื่อการเรียนการสอน

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV 15 ออกอากาศทาง สศทท.15 และทางช่อง UBC 200 รายการศิลปะการจัดดอกไม้ ตอนที่ 1 ประทับใจดอกไม้หรู โดย อาจารย์สมใจ อุ่ยกสิวัฒนา

Image is not available
Play
Arrow
Arrow
Slider

UTK Gallery

สภาพแวดล้อม

ห้องสมุด

ห้องออกกำลังกาย

ห้องพยาบาล

หอประชุมใหญ่