ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซต

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. อาคาร 21 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน

  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วม รบกวนแจ้งรายละเอียด และสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสอบถาม คุณสุวรรณา รุ่งเรือง 02 287 7343 , 098 596 6541 คุณอนัญญา ไทยบุญนาค 082 354 6159
  • E-mail : printingtechno_rmutk@hotmail.co.th
  • Facebook : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม QR CODE

288 total views, 0 views today