รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 ณ   โรงแรม เคปราชา จังหวัดชลบุรี (ผู้เข้าร่วมโครงการ กรุณานำ Notebook ไปด้วย) รถจอดบริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี และเดินออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 06.30 น.

รายชื่อห้องพัก


845 total views, 0 views today