ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ
ประกาศขยายเวลารับสมัคร.pdf


 

428 total views, 0 views today