คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมเปิดตัวโครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา”

เมื่อเวลา 9.00 น. (วันที่ 7 มีนาคม 2561) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมเปิดตัวโครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา” และจัดแสดงผลงานของที่ปรึกษาอาจารย์ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้า ของใช้ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


293 total views, 0 views today