ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

1,534 total views, 0 views today