ประกาศการเลื่อนวันยื่นใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ประกาศการเลื่อนวันยื่นใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

ประกาศการเลื่อนวันยื่นใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

223 total views, 0 views today