ประกาศการเลื่อนวันยื่นใบสมัครผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประกาศการเลื่อนวันยื่นใบสมัครผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

ประกาศการเลื่อนวันยื่นใบสมัครผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

220 total views, 0 views today