ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด 

638 total views, 0 views today