ประกาศผลการประมูลสถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงไร้สาย จำนวน 4 จุด

ประกาศผลการประมูลสถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงไร้สาย จำนวน 4 จุด ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

ประกาศผลการประมูลสถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงไร้สาย

181 total views, 0 views today