นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรเทียบโอน) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศ การประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


299 total views, 0 views today