แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


115 total views, 0 views today