กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้

299 total views, 0 views today