ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคน ต้องเข้าไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามหมายเรียก (สด.35) กำหนดไว้ในเดือนเมษายนของทุกปี จนจบหลักสูตรปริญญา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

764 total views, 0 views today