มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นบคลากรประจำโครงการสถาบันการบิน 3 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 อัตรา

ประกาศรบสมัคร
ใบสมัคร (Download)


673 total views, 0 views today