การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ.2542 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร เดือนเมษายน 2563 ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถส่งหลักฐาน ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1


รายละเอียดขั้นตอนการขอผ่อนผัน (Click)
ดาวโหลดใบคำร้องทั่วไป (Click)


5,910 total views, 0 views today