ขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งนักวิชาการ ผู้ประกอบการ พนักงาน ล่าม เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อฟังการบรรยายของนักวิชาการ เกี่ยวกับการนำทฤษฎีด้าน ไอทีมา ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในโครงการ “เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม4.0 และภาษาในการสื่อสาร: คนไทยกับคนญี่ปุ่น”

 

ยุค “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นยุคที่พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยระบบดิจิตัล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้จะต้องปฏิบัติโดย อาศัยการทำงานที่เป็นทีมซึ่งอาจจะเป็นทีมจากคนหลายวัฒนธรรม

 

 

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อคนไทยและคนญี่ปุ่น (บรรยายด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งนักวิชาการ ผู้ประกอบการ พนักงาน ล่าม เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อฟังการบรรยายของนักวิชาการ เกี่ยวกับการนำทฤษฎีด้าน ไอทีมา ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ และฟังนักภาษาศาสตร์อธิบายถึงความหมายที่เจาะลึกว่าเพราะเหตุใดคนญี่ปุ่นจึงไม่พูดคำว่า “NO” และทำไมคนไทยไม่พูดทั้ง“YES” หรือ “NO”วันและเวลา: • วันศุกร์ที่18 สิงหาคม พศ 2560 เวลา08:30-12:30

สถานที่:

 • ห้องประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน:

 • 400 จองทางอีเมล ระหว่างวันที่14กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560
 • 500 จองทางอีเมล ระหว่างวันที่6 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 • โปรดชำระเงินที่หน้างานโดยแจ้งหมายเลขจองของท่าน ※สำหรับข้าราชการและอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จอง 30 คนแรกฟรี (ผู้ที่ได้หมายเลขจอง1-30เท่านั้น)


Download ใบสมัครได้ที่ >>> ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา <<< Click

 


เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม4.0 และภาษาในการสื่อสาร: คนไทยกับคนญี่ปุ่น

ผู้ร่วมจัด:    

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(UTK):
 • ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผู้ให้ความร่วมมือ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์

ผู้สนับสนุน:   

 • Personnel ConsultantManpower (Thailand) CO., LTD
 • MEIWA MOLD (Thailand) CO., LTD

ยุค “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นยุคที่พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยระบบดิจิตัล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้จะต้องปฏิบัติโดย อาศัยการทำงานที่เป็นทีมซึ่งอาจจะเป็นทีมจากคนหลายวัฒนธรรม

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อคนไทยและคนญี่ปุ่น (บรรยายด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ผู้ประกอบการ พนักงาน ล่าม เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อฟังการบรรยายของนักวิชาการ เกี่ยวกับการนำทฤษฎีด้าน ไอทีมา ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ และฟังนักภาษาศาสตร์อธิบายถึงความหมายที่เจาะลึกว่าเพราะเหตุใดคนญี่ปุ่นจึงไม่พูดคำว่า “NO” และทำไมคนไทยไม่พูดทั้ง“YES” หรือ “NO”

วันและเวลา:

 • วันศุกร์ที่18 สิงหาคม พศ 2560 เวลา08:30-12:30

สถานที่:

 • ห้องประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน:

 • 400 จองทางอีเมล ระหว่างวันที่14กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560
 • 500 จองทางอีเมล ระหว่างวันที่6 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

โปรดชำระเงินที่หน้างานโดยแจ้งหมายเลขจองของท่าน ※สำหรับข้าราชการและอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จอง 30 คนแรกฟรี (ผู้ที่ได้หมายเลขจอง1-30เท่านั้น)

จองได้ที่อีเมล:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร +66 (0 )89-892-9358

Download ใบสมัครได้ที่ >>> ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา <<< Click


หมายกำหนดการ

วันและเวลา: วันศุกร์ที่18 สิงหาคม พศ 2560 เวลา08:30-12:30

สถานที่: ห้องประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาธร กรุงเทพฯ 10120

 

08:30-09:00  ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน

09:00-09:15 พิธีเปิด

09:15-10:15 

 • “ 3D Shape Recovery and Pattern Classification Using Neural Network Learning”
 • องค์ปาถก:Prof. Dr. Yuji Iwahori Dept. of Computer Science College of Engineering, Chubu University, Japan


10:15-10:30 พักรับประทานอาหารว่าง

10:30-11:30 

 • “คำพูดของคนญี่ปุ่นและคนไทย:มุมมองจากภาษาศาสตร์”
 • วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. เสาวรีย์ นากางาวา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Panel Discussion (การอภิปรายแบบคณะ) เรื่อง “งานและบุคลากรที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นคาดหวัง”

11:30-12:25 

 • วิทยากร1:Prof. Dr. Yuji Iwahori Dept. of Computer Science, College of Engineering, Chubu University, Japan
 • วิทยากร2:Mr. Hiroshi Nakagawa  Managing Director, Chubu Institute of International Languages, Japan. Part-time Lecturer, Dept. of Chemical Engineering, Rajamangala University of Technoloty Krungthep
 • วิทยากร3 :Managing Director, Personnel Consultant Manpower (Thailand) CO., LTD
 • ผู้ดำเนินรายการ:ศาสตราจารย์ ดร. เสาวรีย์ นากางาวา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


12:25-12:30 พิธีปิด


12:30-13:30  รับประทานอาหารกลางวัน