เปิดรับสมุัคร ผู้ให้บริการแต่งหน้า -ทำผม และผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม่้ ขายของที่ระลึก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดรับสมุัคร ผู้ให้บริการแต่งหน้า -ทำผม และผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก ในงานพระราชทนปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ โทร 02-2879600 ต่อ 2182