ประกาศผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

ประกาศผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร บริเวณอาคาร 14/2 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182