รายชื่อผู้โดยสารงานพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศรายชื่อผู้โดยสารที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
แผนกยานพาหนะ ประกาศรายชื่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ในวันที่ 16 และ 21 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกยานพาหนะ คุณศิริกุล โทร.7125
>> รายชื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
>> รายชื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560