รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ป.6 - ม.3 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล โทร.02287 9600 ต่อ 2116, 2117
>> รายละเอียดประกาศ (Click)