รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิด รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำซุ้มพื้นที่พระนครใต้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์ โทร.02 287 9600 ต่อ 2182

>> ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม(click)