เปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดเสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร   พร้อมเงื่อนไขประกอบการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์ โทร.02 287 9600 ต่อ 2182

>>ประกาศ เปิดเสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร(Click)