ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคคลากร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑