ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-287-9600 ต่อ 2116 หรือ 7030
>>ผลการคัดเลือก