ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์ โทร.02 287 9600 ต่อ 2182

>>ประกาศ (Click)