ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-287-9600 ต่อ 2116 หรือ 7030
>> ประกาศ (Click)