ผลคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ประกาศผลคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำซุ้มเครื่องดื่ม พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182
>> ประกาศ (Click)