เปิด เสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิด เสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร   พร้อมเงื่อนไขประกอบการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลางงานบริหารสินทรัพย์ โทร. 02 2879600 ต่อ 2182

>> ประกาศ เปิดเสนอราคาประมูล (Click for Download)