โครงการอบรมฯผลงานสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารไทยฮาลาล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชาสัมพันธ์ผลงานสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารไทยฮาลาล ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

หมายเหตุ :

  • แต่ละกลุ่มนำ Notebook/Labtop ไปด้วย  กลุ่มละอย่างน้อย  2 เครื่อง
  • วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พร้อมกันที่หน้าสำหนักงานอธิการบดี รถออกเดินทางเวลา 06.00 น.