ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ที่อยู่:
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรสาร: 0-2286-3596

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0-2287-9600, 0-2286-3991-5

RMUTK

การติดต่อ

ที่อยู่:
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรสาร: 0-2286-3596

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0-2287-9600, 0-2286-3991-5

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

สำหรับผู้ต้องการสอบถามเรื่องการเรียนการสอน หรือเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนแนะนำให้โทรศัพท์ติดต่อกับทางหน่วยงานหรือสาขานั้นๆโดยตรง เพื่อท่านจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถดูเบอร์โทรศัพท์ได้จากเมนู "เบอร์โทรศัพท์ภายใน"