ราชมงคลกรุงเทพ แถลงข่าว "UTK Games"

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" ซึ่งจะแข่งขันวันที่ 4-11 ก.พ. นี้ ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ