ราชมงคลกรุงเทพแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 "UTK Games"

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 "UTK Games" ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-11 ก.พ. ที่สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ