Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
ข่าวจากสื่อมวลชน
ราชมงคลกรุงเทพแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 "UTK Games" ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 "UTK Games" ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-11 ก.พ. ที่สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ราชมงคลกรุงเทพ แถลงข่าว "UTK Games" ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" ซึ่งจะแข่งขันวันที่ 4-11 ก.พ. นี้ ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา “การนำเสนอประเด็นแนวคิดสู่การคาดการณ์แนวโน้มสีและวัสดุ ฤดูกาล Spring/Summer 2019”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานสหกิจศึกษา กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผู้สนใจสมัครเรียน