รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

พิมพ์ PDF

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายฝึกบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2555 ระยะการฝึกอบรม 8 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน 1 คืน)
  กำหนดการและรายชื่อ