ประกาศ เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.

พิมพ์ PDF

 ประกาศ  เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ. (ม-ม) (ม-ก) (ก-ม) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ หลังจากขั้นตอนการส่งเอกสารทั้งหมด  รวมทั้งการประกาศรายชื่อผู้้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษา (ม-ม) และ (ก-ม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม