สาขาวิชาการโรงแรม คว้าชัยถ้วยพระราชทาน

พิมพ์ PDF

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการ ประกวดแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Mighty Mix University Challenge 2012 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า พระราม 3
          โดยมีท่านอธิการบดี ดร. สาธิต  พุทธชัยยงค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 และผู้บริหารคณะศิลปะศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ. ศิริอนงค์ แสงศรี โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากและตื่นเต้นเร้าใจทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างมีความสามารถกันทุกทีม ผลการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ปรากฏว่า ทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท คือ นายเอกชัย อัครเดชเรืองศรี นายพิพัฒน์ จิตรเสรีคำนวน และนายจตุพล โซ๊ะมณี