สวัสดีปีใหม่ สไตล์อาเซียน

พิมพ์ PDF

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดงาน“สวัสดีปีใหม่ สไตล์อาเซียน” เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี concept
การแต่งกายประเทศอาเซียน
ซึ่งมีการประกวดทั้งประเภทเดี่ยวและทีม มีการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ จากความร่วมมือของหลายคณะและหลายหน่วยงาน มีอาหารหลากหลายจากประเทศอาเซียน ทุกคนร่วมฉลองงานปีใหม่อย่างมีความสุข โดยผู้ที่ได้รับ ipad เป็นทีมที่เข้าประกวดจากคณะบริหารธุรกิจ และสุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดงานขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน “สวัสดีปีใหม่ สไตล์อาเซียน” ครั้งนี้เป็นอย่างสูง