มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ AERO-Bildungs เยอรมนี จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ภายใต้มาตรฐานยุโรป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ AERO-Bildungs เยอรมนี จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ภายใต้มาตรฐานยุโรป

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันพุธที่ 28 มกราคม 2558