สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ จัดโครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี เพื่อคัดเลือกตัวแทนดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะฯ ส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๗๐๐ คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพลงนามความร่วมมือกับบริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด(มหาชน)

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด(มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม The Pizza Company

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาการโรงแรม จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการผสมเครื่องดื่ม

       สาขาวิชาการโรงแรม  คณะศิลปะศาสตร์ ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการผสมเครื่องดื่ม Mighty Mix University Challenge 2012 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

คณบดีปลื้มความสามารถของ ดาว เดือน และดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ

       ดร.หทัยกร   พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจให้กำลังใจนักศึกษาในการจัดประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ภายใต้ชื่อ “Miss Mr. and Lady boy Business 2012” ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการแข่งขัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอาคาร ๗ บพิตรพิมุขมหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

อธิการบดี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ธนาคารโรงเรียน”

     ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “ธนาคารโรงเรียน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อต้องการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักศึกษา รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต  

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ  และตำแหน่งประเภททั่วไป  โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  นั้น บัดนี้  การคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามตำแหน่ง และหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ประกาศ

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2555

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2555"  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

 งานสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเแลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ด้านฝั่งขวา พื้นที่ฝั่งเทคนิคกรุงเทพ และวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ลานโถง อาคาร 11 พื้นที่ฝั่งพระนครใต้ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.

 ประกาศ  เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ. (ม-ม) (ม-ก) (ก-ม) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ หลังจากขั้นตอนการส่งเอกสารทั้งหมด  รวมทั้งการประกาศรายชื่อผู้้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษา (ม-ม) และ (ก-ม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม     

โครงการกีฬาเฟรชชี่พี่น้องสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด คณะศิลปศาสตร์

 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดโครงการกีฬาเฟรชชี่พี่น้องสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 9โรงยิม ชั้น 7  พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดประตูสู่เดือน ดาว ชาวศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม โดยใช้ชื่องานว่า “เปิดประตูสู่เดือน ดาว ชาวศิลปศาสตร์ ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยเป็นการคัดเลือกจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อค้นหาผู้ที่จะมาเป็นเดือน ดาว และดาวเทียมของคณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศเพื่อสุขภาพ

        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับคนพิการ ศิษย์เก่า  ผู้สูงอายุ  และประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมการทำเบเกอรี่

   สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานเบเกอร์รี่ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคาร 3/1 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสาขาวิชาธุรกิจอาหาร) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

   คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่    12 – 20 มิถุนายน 2555  โดยในวันที่ 12 มิถุนายน มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง 6 สาขาวิชา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขา และ ต่างสาขา ให้เกิดความรักและความสามัคคี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างพี่กับน้อง

อ่านเพิ่มเติม...