สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ฯ ราชมงคล 9 แห่ง

    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.กรุงเทพ เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน และนโยบายในการบูรณาการร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ฯ จัดสอนเขียนภาพการ์ตูน

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนภาพการ์ตูนดอกไม้เบื้องต้น” แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน 20 คน ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร

  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร เบิกจ่าย วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเช้า 9.00 – 11.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 15.00 น.... ติดต่อเบิกจ่ายวันจันทร์ – วันอังคาร คุณรำไพ วารีธรรม วันพุธ – วันพฤหัสบดี คุณเยาวลักษณ์ ประภารุ่งโรจน์
** สำหรับวันศุกร์ เบิกจ่ายเฉพาะข้าราชการบำนาญเท่านั้น ติดต่อ คุณรำไพ วารีธรรม ** เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมุทิตาจิตและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555

 

      เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดพิธีมุทิตาจิตแก่ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อัจฉราพร ไศละสูต ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถานศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ในคณะ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและเสียสละแก่ศิษย์มาโดยตลอด

อ่านเพิ่มเติม...

งานศิลปศาสตร์นิทรรศน์


คณะศิลปศาสตร์ได้จัดนิทรรศน์การวันวิชาการขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 โดยใช้ชื่องาน “ศิลปศาสตร์นิทรรศน์ Get Ready for ASEAN” ซึ่งได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ชัยรัตน์ ลีจ้อย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

   นายชัยรัตน์ ลีจ้อย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (การแสดง) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือน จัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 
    สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือน ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปี2555

  กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปี2555
  รายละเอียด

รายชื่อและรายละเอียดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน”

  กองแบริหารงานบุคคล ขอแจ้งรายชื่อและรายละเอียดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน”  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
  รายชื่อและรายละเอียด

อธิการบดีชื่นชมการแสดงอาเซียนร่วมใจนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” เมื่อเช้านี้ (18 กรกฎาคม 2555) โดยท่านได้กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของ AEC ที่มีต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยก็ต้องตื่นตัวในการแข่งขันกับ 10 ประเทศอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ (ผู้กู้รายใหม่) ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ (ผู้กู้รายใหม่) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ (ผู้กู้รายใหม่)

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารฯ คณะวิทย์ ระดมพลกระตุ้นนักสร้างสรรค์

    ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมพลกระตุ้นนักสร้างสรรค์ ค้นหาแรงบันดาลใจต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพสื่อสารและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาการโรงแรม คว้าชัยถ้วยพระราชทาน

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการ ประกวดแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Mighty Mix University Challenge 2012 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า พระราม 3

อ่านเพิ่มเติม...

คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ กับงานนิทรรศการวิชาการและสัมมนา

คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ กับงานนิทรรศการวิชาการและสัมมนา เรื่อง  เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และการแข่งขันการประกวดบอร์ดนิทรรศการและของที่ระลึกคณะบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมการเขียนโครงการและเสนอของบประมาณองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการและเสนอของบประมาณองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่  9-11 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...