สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ นำพานพุ่มดอกไม้ ทูลเกล้าฯ

 
 คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ ได้นำพานพุ่มดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายเยี่ยมพระอาการประชวร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

ธนาคารโรงเรียนแจ้งเวลาทำการช่วงงาน CreTech

  ธนาคารโรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งระยะเวลาทำการ ช่วงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (CreTech 2012) ธนาคารโรงเรียนจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ในวันพุธ ที่ 22 และวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555  และวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 จะเปิดให้บริการตามปกติ (12.00-14.00 น.) จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
   

โครงการทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริอนงค์  แสงศรี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2555 นี้จัดทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 18  สิงหาคม  2555  ณ วัดอาษาสงคราม  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งมียอดเงินผ้าป่าทำบุญรวมทั้งหมด  23,880  บาท

งานสัปดาห์วิชาการ “ขุมทรัพย์แห่งความคิด นำชิวิตสู่การเรียนรู้ ”

 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้มีการจัดโครงการงานสัปดาห์วิชาการ “ขุมทรัพย์แห่งความคิด นำชีวิตส่การเรียนรู้ ” ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการทำงานตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการทำงานตามแนวทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สามารถเข้าดูกำหนดการ ดังนี้
กำหนดการ

วิทยาลัยนานาชาติ จัดตั้งโครงการหลักสูตรระยะสั้น (ครั้งที่ 4)

 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับ Business Academy Copenhagen North ประเทศเดนมาร์ก จัดตั้งโครงการหลักสูตรระยะสั้น (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 12-24 สิงหาคม 2012 ภายใต้หัวข้อ ธุรกิจระหว่างประเทศในตลาดเมืองไทย

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารงานบุคคล

ตามที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
รายละเอียด

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

 
 มหาวิทนยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุม ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

ศิลปศาสตร์ จัดการประกวด คำประพันธ์ “อุ่นไอรัก ลูกจักแทนคุณ”

 
 สาขาวิชาภาาษไทย คณะศิลปศาสตร์จัดงานโครงการ "เรียงร้อยถ้อยวาจาแทนมาลา บูชาแม่" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ลานโถงอาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทีมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dltv) รับมอบโล่เกียรติคุณ

คณะวิทยากรผู้สอนและหน่วยงานฝ่ายผลิต รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dltv) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับมอบโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย

 


 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สังกัด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งประเภททั่วไป ดังนี้
ตำแหน่งวิชาการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพบัญชีประจำปี ๒๕๕๕

 
โครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ หลักสูตรที่ ๒  เตรียมความพร้อมกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ วันเสาร์ที่  ๑๘  สิงหคมคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรที่ 1
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สังกัด ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 


 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สังกัด ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 


 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุ ณ กองบริหารงานบุคคล ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเซียน”

อธิการบดี และรองอธิการบดี (ดร.สุกิจ นิตินัย) นำทีมอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเซียน” ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่