สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จัดโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น

  
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นขึ้น  ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2555  ณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะบริหารธุรกิจจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “แนวคิดสร้าสรรค์ มุ่งมั่นอาเซียน”

 
    ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้าสาขาวิชาและตัวแทนสาขา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และมุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่อาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องริมระเบียง โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
  

อ่านเพิ่มเติม...

การตลาดระหว่างประเทศจัดโครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาดครั้งที่ ๗”

  
    สาขาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาดครั้งที่ ๗” เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยอาจารย์ และการต้อนรับน้องใหม่ โดยพี่ๆ การตลาดระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
   

อ่านเพิ่มเติม...

ทะเบียนฯ จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัด “โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา”ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ รับเกียรติบัตร หน่วยงานสร้างคุณประโยชน์ให้กับโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ด้านส่งเสริมอาชีพ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริอนงค์  แสงศรี คณบดีคณศิลปศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี  ในงาน “โครงการมหกรรมรักษ์สหกรณ์” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.  ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดให้บริการยืม - คืนหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้ใช้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 52 ชั้น 4)โดยสามารถยืม - คืนหนังสือ ได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ณ เคาเตอร์บริการยืม-คืนเบอร์ (ชั้น 4)

หรือโทรศัพท์ภายใน 7042


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยดำเนินการรับคัดเลือกระว่างวันที่ 5-13 มิถุนายน 2555 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
รายชื่อ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  
  
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานฯ

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสาธร ๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๔ R อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพฯ

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๔ R อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ

 
    คณะบริหารธุรกิจจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ โดยท่านพระมหาวีรพล จากวัดยานนาวา ในหัวข้อ “Stop ความทุกข์ Startความสุข” 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างความพร้อมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่มหาวิทยาลัย

 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างความพร้อมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่มหาวิทยาลัย" ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น วิชาที่ทำการติว ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถส่งรายชื่อ ผ่านทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Fax : 0 2287 9600ต่อ 2205 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 22879600 ต่อ 2204, 2205 และ 08 5351 1153 ติดต่อคุณศรีสอางค์

ราชมงคลกรุงเทพร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการ ธนาคารโรงเรียน

  สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับธนาคารออมสินจัดอบรมโครงการ ธนาคารโรงเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับธนาคารออมสินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานของธนาคารโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 เทคนิคกรุงเทพ  และวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ลานโถง อาคาร 11 พระนครใต้

 

อ่านเพิ่มเติม...