สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รอบ 2

ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รอบ 2)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) , กรุงเทพมหานคร , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานอัศจรรย์สงกรานต์ กลางกรุง M2F Presents “Bangkok Songkran Festival 2012 @ CentralWorld”

อ่านเพิ่มเติม...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด  ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ  การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณข้าราชการ  เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภททั่วไป    วุฒิ การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1อัตรา สามารถขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ วันที่ 12 เมษายน 2555 และและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ อาคาร 7  ชั้น 1 ภายในวันที่ 19 - 27 เมษายน  2555 ในเวลา 09.00-16.30 น.   ดังมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด
 ใบสมัคร

คณะวิทยฯจัดอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เมื่อวันที่ 28มีนาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมซิตี้บีช อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

“ราชมงคล .. บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในหัวข้อ “ราชมงคล .. บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๕๕  จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการให้สมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบรรยายพิเศษ "อารยธรรมตะวันตกที่ปรากฏบนแผ่นดินสยาม"

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ผศ.รัฐธนินท์  ศิริวัฒนกฤตย์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "อารยธรรมตะวันตกที่ปรากฏบนแผ่นดินสยาม" 

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับ OKMD

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) (OKMD) จัดพิธีลงนามความร่วมมือขอใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

เลื่อนกำหนดการคัดเลือกผู้บริหารจัดการพื้นที่โรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศฯ เรื่องเลื่อนกำหนดการและกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารจัดการพื้นที่โรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศ

ประกาศจากกองคลัง เรื่องลงชื่อปฏิบัติงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

รายชื่อผู้มาปฎิบัติงานตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินงานในการฝึกซ้อมและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ปฎิบัติงานวันที่ 7-8 เมษายน 2555 ลงชื่อปฎิบัติงานที่กองคลัง ยกเว้นผู้มีรายชื่อตามคณะต่างๆ ลงชื่อตามคณะ

Miracle Year Of Thailand 2012 มหัศจรรย์เมืองไทย

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ททท.จัดงาน Miracle Year Of Thailand 2012 มหัศจรรย์เมืองไทย 2555 โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 29 มีนาคม
โดยงานจัดถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี      

อ่านเพิ่มเติม...

FASHION GRADUATE SEASON 4

 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นชั้นปีที่ 4 จัดแสดงผลงาน FASHION GRADUATE SEASON 4 ภายใต้แนวความคิด REBORN 2 nd ในการดำเนินการโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านการออกแบแฟชั่นและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เว็บไซด์ “งานรอคน” สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีงานทำ

 

ประกาศ! งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำเว็บไซด์  “งานรอคน”  สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีงานทำทั้ง Full-time และ Part-time โดยนักศึกษาสามารถเปิดเว็บไซด์ได้ตามช่องทางดังนี้ www.rmutk.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา งานรอคน www.dsa.rmutk.ac.th งานรอคน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0 2287 9689

การเสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร และ เรื่อง เงื่อนไขประกอบการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

ประกาศ