สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาญี่ปุ่น

 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาญี่ปุ่น จำนวน 20 คน  จากโรงเรียน OSAKA PREFECTURAL SUMIYOSHI HIGH SCHOOL จังหวัด OSAKA ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกพูดและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่ชาวญี่ปุ่น  อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสืบไป

อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปศาสตร์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ตกลงความร่่วมมือกับบริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (Memorandum of Understanding)  เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือดังนี้

ราชมงคลกรุงเทพทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 29 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล


คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (รุ่นที่ 2)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (รุ่นที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2555 ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ)  หรือกรอกรายละเอียดและส่งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ๒ หลักสูตร

 รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ๒ หลักสูตร ตามกำหนดการแสดงในไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กำหนดการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล - การศึกษาบุตร

กองคลัง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล - การศึกษาบุตร สามารถเบิกจ่ายได้ในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ติดต่อคุณรำไพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลงานใบตองระดับประเทศ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารรักตกะนิษฐ ชั้น 1,2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จ.กาญจนบุรี ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ** สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ นายยิ่งศักดิ์ ทองเกตุ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ โทร.๒๒๐๔,๒๒๐๕,๙๖๘๑ 

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียด

รายชื่อสุดยอดนักอ่านปี 2555

ประกาศรายชื่อสุดยอดนักอ่านปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้ download

ราชมงคลกรุงเทพ..สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 
                                                      
                                                                                 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปะศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานเครื่องดื่มระดับชาติ

 
ในงาน” Intrend Creative Drink & Game No L 2012” สำนักงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆได้ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันสกัดนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาราชมงคลกรุงเทพ ฟื้นฟูวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

   เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 มีการจัดโครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนา ณ วัดวงษ์สวรรค์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนำโดยกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ และชมรมต่าง ๆ รวมกว่า 70 กว่าคน ทำการฟื้นฟูศาลาการเปรียญ วัดวงษ์สวรรค์ ที่ชำรุดทรุดโทรมอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

GET READY TO BE ASEAN COMMUNITY

เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 3 ปี (1 ม.ค. 2558) พวกเราในฐานะประชาชนคนไทยกำลังจะได้เป็นสมาชิกของประเทศที่อยู่ในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้ว (ASEAN Economic Community : AEC) AEC คืออะไร จะเข้ามามีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก UTK และหากสมาชิกท่านใดมีข้อมูลที่น่าสนใจ ควรแก่การเผยแพร่ เรายินดีเป็นสื่อกลาง โดยจะนำเสนอผ่านคอลัมน์ GET READY TO BE ASEAN COMMUNITY  และสามารถติดตามอ่านบทความใหม่ ๆ เกี่ยวกับ AEC ได้ทุกอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม...