สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 101 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 เทคนิคกรุงเทพ  และวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ลานโถง อาคาร 11 พระนครใต้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 5

ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 5 และสัมมนาเชิงวิชาการ
รายละเอียด

สกอ.ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติ
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีต่อคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ขอแสดงความยินดีต่อคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในฐานะประธานกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท (มหาชน) ที่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการควบคุมคุณภาพบ้านและการก่อสร้าง Pruksa : Real Estate Manufacturing (REM) จนได้รับรางวัลระดับโลก ๒ รางวัล “๒๐๑๒ International Team Excellence Award Finalist”

อ่านเพิ่มเติม...

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ ๖

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ ๖ ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สวนผึ้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รุ่นที่ ๖ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะบริหารธุรกิจ อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเป็นที่ปรึกษา

   ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ อบรม ”โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเป็นที่ปรึกษาระยะที่สอง เมื่อวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรีนเวิลด์ ฮอทสปริง รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ อำเภอทองผาภูมิ และที่โรงแรมพรไพลิน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 (MBA)

 

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 (MBA) คณะบริหารธุรกิจ
ผลการสอบคัดเลือก

คณะศิลปศาสตร์ จัดทำมาตรฐานรายวิชาอาเซียนศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-กรุงเทพ  ได้จัดโครงการ การจัดทำมาตรฐานรายวิชาด้านความเป็นสากลและการติดตามผล (รายวิชาอาเซียนศึกษา)  โดยมีสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้ดำเนินงานจัดการอบรมให้กับบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และบุคคลภายนอก จากคณะต่างๆ ที่สนใจ ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ รับน้องเชิงสร้างสรรค์

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมน้องใหม่สัมพันธ์ และกีฬาน้องใหม่ขึ้น โดยในช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. เป็นการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ การเยี่ยมชมห้องเรียนอุปกรณืการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นศ.สาขาภาษาจีน คว้ารางวัลด้านภาษา

 

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555  สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประจำประเทศไทย (Hanban) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด การแข่งขันวัดความรู้ภาษาจีน ครั้งที่ 11 "สะพานภาษาจีน" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร  นางสาววลัยลักษณ์  วสุรัตน์ นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากผู้เข้าแข่งขัน 17 สถาบันการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเลื่อนเซ็นแบบยัน ภาคเรียนที่ ๑/๕๕ นักศึกษาเก่า-ผู้กู้ยืมรายเก่า (ก-ก) รอบที่ 3

 

ประกาศเลื่อนการเซ็นแบบยืนยันสาหรับ นักศึกษาเก่า-ผู้กู้ยืมรายเก่า (ก-ก) รอบที่ 3 สาหรับนักศึกษารหัส 50 – 54 ที่ยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืมแล้ว รอเซ็นแบบยืนยัน งานกองทุนมีความจาเป็นต้องเลื่อนการเซ็นแบบยืนยันของนักศึกษาเป็น (วันแรก) วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2555 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการตั้งกรอบวงเงิน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. (ทุกวันยกเว้นเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาต้องมาเซ็นแบบยืนยันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 55 นี้ เท่านั้น

**หากนักศึกษายังไม่ได้มาเซ็นแบบยืนยัน เงินค่าครองชีพในเดือน มิถุนายน จะยังไม่ออก


เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 (ททท.)

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ททท. จัดนิทรรศการ วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาคและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทยในรูปแบบ อาหารชาววัง ขนมไทย งานแกะสลักผักผลไม้ ทั้งยังจำลองพิธีงานแต่งแบบไทย ครัวไทยสาธิตการทำอาหารไทยแบบโบราณ อาหารไทยยอดนิยมที่ได้รับการจัดอันดับ

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ โดยมีกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังไฟล์แนบ หมายเหตุ รถออกจากมหาวิทยาลัย ที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 08.00 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กำหนดการ

ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ ejob-doe4.net@เทคนิคกรุงเทพ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับสำนักจัดหางานเขตพื้นที่ ๔  ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ ejob-doe4.net@เทคนิคกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...