สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ราชมงคลกรุงเทพ

  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน  2555  เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 10 โดยมีผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า ประมาณ 250 คน โดยมีกิจกรรมชมความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรม “ภูมิใจความเป็นนักศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ยอดกตัญญู” 

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยนานาชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย และนิทรรศการสินค้า OTOP เมืองทองธานี

  
    มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติได้จัดดำเนินการ พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรม"นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ"

 
    โครงการความร่วมมือพัฒนา "นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ" เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลากรทางด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ


อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จัดโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น

  
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นขึ้น  ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2555  ณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะบริหารธุรกิจจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “แนวคิดสร้าสรรค์ มุ่งมั่นอาเซียน”

 
    ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้าสาขาวิชาและตัวแทนสาขา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และมุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่อาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องริมระเบียง โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
  

อ่านเพิ่มเติม...

การตลาดระหว่างประเทศจัดโครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาดครั้งที่ ๗”

  
    สาขาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาดครั้งที่ ๗” เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยอาจารย์ และการต้อนรับน้องใหม่ โดยพี่ๆ การตลาดระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
   

อ่านเพิ่มเติม...

ทะเบียนฯ จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัด “โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา”ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ รับเกียรติบัตร หน่วยงานสร้างคุณประโยชน์ให้กับโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ด้านส่งเสริมอาชีพ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริอนงค์  แสงศรี คณบดีคณศิลปศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี  ในงาน “โครงการมหกรรมรักษ์สหกรณ์” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.  ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดให้บริการยืม - คืนหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้ใช้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 52 ชั้น 4)โดยสามารถยืม - คืนหนังสือ ได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ณ เคาเตอร์บริการยืม-คืนเบอร์ (ชั้น 4)

หรือโทรศัพท์ภายใน 7042


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยดำเนินการรับคัดเลือกระว่างวันที่ 5-13 มิถุนายน 2555 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
รายชื่อ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  
  
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานฯ

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสาธร ๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๔ R อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพฯ

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๔ R อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...