สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.

 ประกาศ  เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ. (ม-ม) (ม-ก) (ก-ม) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ หลังจากขั้นตอนการส่งเอกสารทั้งหมด  รวมทั้งการประกาศรายชื่อผู้้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษา (ม-ม) และ (ก-ม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม     

โครงการกีฬาเฟรชชี่พี่น้องสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด คณะศิลปศาสตร์

 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดโครงการกีฬาเฟรชชี่พี่น้องสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 9โรงยิม ชั้น 7  พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดประตูสู่เดือน ดาว ชาวศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม โดยใช้ชื่องานว่า “เปิดประตูสู่เดือน ดาว ชาวศิลปศาสตร์ ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยเป็นการคัดเลือกจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อค้นหาผู้ที่จะมาเป็นเดือน ดาว และดาวเทียมของคณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศเพื่อสุขภาพ

        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับคนพิการ ศิษย์เก่า  ผู้สูงอายุ  และประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมการทำเบเกอรี่

   สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานเบเกอร์รี่ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคาร 3/1 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสาขาวิชาธุรกิจอาหาร) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

   คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่    12 – 20 มิถุนายน 2555  โดยในวันที่ 12 มิถุนายน มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง 6 สาขาวิชา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขา และ ต่างสาขา ให้เกิดความรักและความสามัคคี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างพี่กับน้อง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2555

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

 "ปาเจราจริยา  โหนฺติ  คุณุตฺตรานุสาสกา..."

เป็นคำกล่าวเพื่อแสดงความคารวะแด่พระคุณของครูผู้การุณ  ต่อลูกศิษย์ แสดงถึงความรู้จักสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นอย่างดี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล  และในวันที่ 22 มิถุนายน 2555  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก็เช่นเดียวกัน เดียวกัน ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ให้มาติดต่อสมัครขอรับทุนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร  ๓๖  ชั้น ๑ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
แบบฟอร์มใบสมัคร   

ประชาสัมพันธ์ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 เนื่องจาก บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ได้หมดสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา  สำหรับนักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และเข้ารักษาพยาบาลซึ่งจ่ายเงินสำรองไปก่อนแล้ว ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงิน + ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) มาส่งที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเ้ครมประกันได้ถึงวันที่ 30 มิุถุนายน 2555 นี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ราชมงคลกรุงเทพ

  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน  2555  เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 10 โดยมีผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า ประมาณ 250 คน โดยมีกิจกรรมชมความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรม “ภูมิใจความเป็นนักศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ยอดกตัญญู” 

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยนานาชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย และนิทรรศการสินค้า OTOP เมืองทองธานี

  
    มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติได้จัดดำเนินการ พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรม"นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ"

 
    โครงการความร่วมมือพัฒนา "นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ" เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลากรทางด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ


อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จัดโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น

  
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นขึ้น  ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2555  ณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น 

อ่านเพิ่มเติม...