สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Freshy Night

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดงาน  Freshy Night ขึ้น ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกิจกรรมการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม โดยมีผลการประกวดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพลงนามความร่วมมือกับ สสปน. และสถาบันอุดมศึกษา 28 แห่งทั่วประเทศ

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555  อาจารย์ขนิษฐา ดวงพัสตรา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยอาจารย์วัชรีวรรณ ลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์  ได้ร่วมลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล กับสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และสถาบันอุดมศึกษา 28 แห่งทั่วประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12   สิงหาคม  2555 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ จะจัดโครงการ " เรียงร้อยถ้อยวาจาแทนมาลา....บูชาแม่" ขึ้นในวันที่ 10  สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล   ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเปิดโลกทรรศน์

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกภาษาจาก Native Speakers และอาจารย์สาขาภาษาตะวันตก  ก้าวทันโลก พัฒนาความคิดกับผู้รู้ ฯลฯ  เลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสนใจ  ไม่ต้องสมัคร ไม่บังคับ ไม่มาจะเสียดาย  พบกันทุกวัน จันทร์-ศุกร์  เวลา 16.00-17.00 น. ณ ลาน L-Arts Learning Corner ลานโถงอาคาร 1 บพิตรพิมุข มหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมงาน "ศิลปศาสตร์นิทรรศน์"

 
พบกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  ตื่นตากับการแสดงของนักศึกษา เตรียมพร้อมสู่อาเซียน กับ คุณดำรง  พุฒตาล ในหัวข้อ "Get ready for ASEAN"  สนุกกับการตอบคำถามชิงรางวัล  เปิดโลกทรรศน์ จาก นิทรรศการ  ฟรี!!  เชิญชม ชิม อาหารประจำชาติในกลุ่ม ASEAN  พบกัน วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2555  เวลา  9.00-16.00 น. ณ อาคาร 7 บพิตรพิมุข มหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชนะเลิศที่ 1 รับทุนเรียนไต้หวัน

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนายธนาคาร  พึ่งสุภา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมประกวด การแสดงความสามารถ ด้านการเขียนเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์สำหรับผู้เรียนภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  ส่งบทเรียงความเข้าประกวดและได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  และประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพรับมอบหนังสือมูลค่ากว่า 1.41 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและนายธวัชชัย  สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือจาก คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ จำนวน  2,506 เล่ม มูลค่า  1.41  ล้านบาท ตามโครงการ “หนังสือเพื่อน้อง”

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยสำหรับคนพิการ ศิษย์เก่า  ผู้สูงอายุ  และประชาชนทั่วไป โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์  อัครศวะเมฆ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเสกข์  เรืองศิริ  เป็นผู้ดำเนินโครงการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ดาราสาวชื่อดังแจกทุนนักศึกษาถ่ายภาพฯ

         เขมนิจ  จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดาราสาว แจกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จากการแนะนำของศิษย์เก่าให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ที่มีฐานะยากจน จำนวน ๕ รางวัล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูที่มีต่ออาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติไทย  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐ คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ จัดโครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี เพื่อคัดเลือกตัวแทนดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะฯ ส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๗๐๐ คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพลงนามความร่วมมือกับบริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด(มหาชน)

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด(มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม The Pizza Company

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาการโรงแรม จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการผสมเครื่องดื่ม

       สาขาวิชาการโรงแรม  คณะศิลปะศาสตร์ ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการผสมเครื่องดื่ม Mighty Mix University Challenge 2012 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

คณบดีปลื้มความสามารถของ ดาว เดือน และดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ

       ดร.หทัยกร   พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจให้กำลังใจนักศึกษาในการจัดประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ภายใต้ชื่อ “Miss Mr. and Lady boy Business 2012” ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการแข่งขัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอาคาร ๗ บพิตรพิมุขมหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...