Select Page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง...

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(HOME ECONOMICS TECHNOLOGY)

พลัง วทน. พัฒนาล้านนาอย่ายั่งยืน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 2562

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Textiles Faculty UTK University

ผลงานนักศึกษาและอาจารย์

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา ทีม “AR เพื่อชาติ” และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในโอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย PLC Competition ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา ทีม “AR เพื่อชาติ” และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในโอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย PLC Competition ประจำปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครใต้

ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2474

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2495

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

ก่อตั้ง พ.ศ.2526

ข่าวทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

บริการวิชาการ

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ Hyflex ด้วย Microsoft 365 เพื่อการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ Hyflex ด้วย Microsoft 365 เพื่อการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

ข่าวสื่อมวลชน

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้ารับมอบ ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2565 สาขาบริการวิชาการแก่สังคมโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชทานวโรกาส ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ) หลักสูตรนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 2564 The Most Popular Universities in Thailand 2021 โดยมีผลการสำรวจอยู่ในลำดับที่...

หน่วยงานภายนอกและสื่อที่น่าสนใจ