รับสมัครผู้เข้าประมูลสถานที่เช่าร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

ประกาศเรื่อง เสนอราคาประมูลสถานที่เช่าร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร จำนวน1จุด ณ บริเวณชั้น 1 (ใต้บันไดฝั่งR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182

ประกาศ (Click)

252 total views, 0 views today