รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา


310 total views, 0 views today