ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส. ผอ. 1) 3. กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ. 2) 4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ. 3) 5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ.4) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) 6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ.5) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) 7. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ. 6) […]

รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยรถจะออกเดินทางจากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ เวลา 04.00 น. โดยมีรายชื่อดังนี้ รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา สอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 7030 ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓ ตำแหน่ง คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1 2