ประกาศรับสมัครบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตเพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตเพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561 ประกาศรับสมัคร 298 total views, 0 views today

298 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล 46 total views, 0 views today

46 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล 233 total views, 0 views today

233 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดการเปิดรับสมัคร 727 total views, 0 views today

727 total views, 0 views today

เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 444 total views, 0 views today

444 total views, 0 views today

กองบริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 221 total views, 0 views today

221 total views, 0 views today

เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา   91 total views, 0 views today

91 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ อัตรา 131 total views, 0 views today

131 total views, 0 views today

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  308 total views, 0 views today

308 total views, 0 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นบคลากรประจำโครงการสถาบันการบิน 3 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 อัตรา ประกาศรบสมัคร ใบสมัคร (Download) 647 total views, 0 views today

647 total views, 0 views today

1 2 3 16