ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 136 total views, 0 views today

136 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ   96 total views, 0 views today

96 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยขอแจ้งให้บัณฑิตที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อคัดเลือกตามวันและเวลา ที่กำหนดไว้ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 217 total views, 0 views today

217 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดกองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง 125 total views, no views today

125 total views, no views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 82 total views, no views today

82 total views, no views today

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์   298 total views, no views today

298 total views, no views today

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 194 total views, no views today

194 total views, no views today

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 154 total views, no views today

154 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล 103 total views, no views today

103 total views, no views today

การแบ่งกลุ่มถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งกลุ่มถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Click) 1,616 total views, no views today

1,616 total views, no views today

1 2 3 17