ผู้บริหารและบุคลากร มทร.กรุงเทพ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

 795 total views

 795 total views

Read more

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  146 total views

 146 total views

Read more

จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนมิถุนายน 2563  248 total views

 248 total views

Read more