สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 169 total views,  1 views today

 169 total views,  1 views today

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 169 total views

 169 total views

Read more

มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เอยู เอมมาลิน เนเชอรัล เฮิร์บ จำกัด ถวายต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดง ให้วัดสวนแก้ว และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

 208 total views,  2 views today

 208 total views,  2 views today

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ กิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

 244 total views

 244 total views

Read more

“โครงการอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลวดลายทอ การตกแต่งผ้าผืนและเครื่องแต่งกาย”

 112 total views

 112 total views

Read more

โครงการสัมมนาปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 11

 210 total views

 210 total views

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ จัดกิจกรรม วันครบรอบ “91 ปี พระนครใต้”

 59 total views

 59 total views

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุมเตรียมงานทอดกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 193 total views

 193 total views

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.กรุงเทพ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

 796 total views,  1 views today

 796 total views,  1 views today

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ รับผ้าพระกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 626 total views,  1 views today

 626 total views,  1 views today

Read more