ขอเชิญร่วมแข่งขัน การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งเมืองกรุง” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมแข่งขัน การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งเมืองกรุง” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งและวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข

Loading

Read more

ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more

จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 11 ฉบับที่ 70 ประจำเดือนมกราคม 2566

Loading

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 และ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

Loading

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

Loading

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading

Read more

มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เอยู เอมมาลิน เนเชอรัล เฮิร์บ จำกัด ถวายต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดง ให้วัดสวนแก้ว และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

Loading

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ กิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

Loading

Read more

“โครงการอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลวดลายทอ การตกแต่งผ้าผืนและเครื่องแต่งกาย”

Loading

Read more

โครงการสัมมนาปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 11

Loading

Read more