ครูช่างอาสา พัฒนาผู้สูงวัยด้วยศิลปะ ดนตรีและการเต้นรำ บำรุงสมองรู้เท่าทันและฉลาดรู้โลกดิจิทัล

ระหว่างวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุลและ อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นคณะวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ มัคคุเทศก์กับการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการมัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่น

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่  พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

Loading

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครปฐม โดยมี ผศ.ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ.กฤษณา ชูโชนาค

Loading

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม จัดงาน “มหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ” “

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14

Loading

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียด ดังนี้ ประกาศรับสมัคร-พนักงานสถานที่ดาวน์โหลด

Loading

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการดนตรี กวี ศาสตร์ ศิลป์ ครั้งที่ 1

Loading

Read more

สาขาวิชาภาษาไทย จัดการประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑

Loading

Read more

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรม การเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในไทย

Loading

Read more

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 7

Loading

Read more