ราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่  พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  โดยจัดกิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้าและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  ลานโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ