ขอเชิญร่วมแข่งขัน การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งเมืองกรุง” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมแข่งขัน การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งเมืองกรุง” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งและวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข

Loading

Read more

ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กรฯ

Loading

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

Loading

Read more

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

Loading

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading

Read more

มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เอยู เอมมาลิน เนเชอรัล เฮิร์บ จำกัด ถวายต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดง ให้วัดสวนแก้ว และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

Loading

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ กิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

Loading

Read more

“โครงการอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลวดลายทอ การตกแต่งผ้าผืนและเครื่องแต่งกาย”

Loading

Read more

โครงการสัมมนาปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 11

Loading

Read more