ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครปฐม โดยมี ผศ.ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ.กฤษณา ชูโชนาค

Loading

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม จัดงาน “มหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ” “

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14

Loading

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียด ดังนี้ ประกาศรับสมัคร-พนักงานสถานที่ดาวน์โหลด

Loading

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการดนตรี กวี ศาสตร์ ศิลป์ ครั้งที่ 1

Loading

Read more

สาขาวิชาภาษาไทย จัดการประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑

Loading

Read more

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ พร้อมมอบทุนการศึกษา

Loading

Read more

ขอเชิญร่วมแข่งขัน การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งเมืองกรุง” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมแข่งขัน การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งเมืองกรุง” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งและวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข

Loading

Read more

ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more